---

Παύλος Σιδηρόπουλος - H επίσημη ιστοσελίδα

---

ΆΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΜΑΓΚΕΣ

Αυτοί μιλάν


ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝ (ερμηνεία: Αφοί Κατσιμίχα)

Αυτοί μιλάν την ώρα που ο ήλιος έγειρε το χάος ν'ακουμπήσει
την ώρα που εγώ σε προσκυνούσα απελπισμένος για ζωή
Και μιλάν την ώρα που άλλος ένιωθε το φως που πάει να σβήσει
την ώρα που το χάος την αγάπη του ήλιου αυτό θα την χαρεί
    Οι συντεταγμένοι,
    μετέωρη λογική,
το χρόνο με σκοτάδι στα υπόγεια μετράνε οι ειδικοί

Αυτοί μιλάν κι εγώ μαθαίνω πως να ψηλαφίζω το σκοτάδι
Σημείο αναγνώρισης μονάχα θα'ναι η σαρκική επαφή
Πριν λουφάξει ο ήλιος και στο χάος δώσει το ρόλο του πατέρα
Σε μας να μείνει άγιο κάλεσμα η ανθρώπινη φωνή
    Σκύβει το κεφάλι
    η σκέψη να οξυνθεί
Η γλώσσα μας απ'αύριο σε διάλεκτο θα είναι της σιωπής