---

Παύλος Σιδηρόπουλος - H επίσημη ιστοσελίδα

---

Σε άλλη γη, Στάυρος Λογαρίδης, 1980ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΡΝΑ (ερμηνεία: Στάυρος Λογαρίδης)