Απογοήτευση - Ο Γερο-Μαθιός

Τα δύο αυτά κομ­μά­τια των Δάμων & Φιντί­ας προ­έρ­χο­νται από το LP «Ζωντα­νοί στο Κύτ­τα­ρο (Η Ποπ στην Αθή­να)» του 1971 και κυκλο­φό­ρη­σαν αφ'ενός μαζί, αφ'ετέρου σε δια­φο­ρε­τι­κή μορ­φή. Το «Απο­γο­ή­τευ­ση», ρυθ­μι­κή μπα­λά­ντα σε country-rock ύφος, ήταν ενταγ­μέ­νο στο κυρί­ως άλμπουμ ‑το οποίο ήταν συλ­λο­γή με τρα­γού­δια ροκ σχη­μά­των της εποχής- ενώ το «Ο Γερο-Μαθιός» συνό­δευε ως συλ­λε­κτι­κό single (μικρός δίσκος 45 στρο­φών) τις πρώ­τες παρ­τί­δες της έκδο­σης του βινυ­λί­ου. Στην άλλη πλευ­ρά του μικρού δίσκου, υπήρ­χε ο εξελ­λη­νι­σμός του "The Road Ladies" του Frank Zappa από τον Τάσο Φαλη­ρέα και το Δημή­τρη Που­λι­κά­κο, ως «Ο Ανε­πρό­κο­πος» με το συγκρό­τη­μα Εξα­δά­κτυ­λος. Ο Που­λι­κά­κος παί­ζει και κρου­στά (μαρά­κες) στην εισα­γω­γή του κομ­μα­τιού «Ο Γερο-Μαθιός».

1971, ZODIAC [ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, LYRA 3023 | Ο ΓΕΡΟ-ΜΑΘΙΟΣ, LYRA 8252]

Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος: φωνή, κρου­στά
Παντε­λής Δελη­γιαν­νί­δης: κιθά­ρα, φυσαρ­μό­νι­κα

Παύλος Σιδηρόπουλος
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Αποδοχή
Άρνηση